CZ / SK

0900 712 800
alebo 0900 699 104
     VOLAJTE. Cena 2 €/min, resp. 1,6 €/min vrátane DPH.


« zpět

Archanjeli a ich pomoc v našom živote

Archanjeli a ich pomoc v našom živote

Archanjel Michael: V preklade znamená "Podobný Bohu". Energia archanjela Michaela je modrá. Michael je vodca všetkých anjelov a je najznámejší medzi archanjelmi a anjelmi. Jeho znakom je meč, ktorý drží vo svojej ruke. Meč znázorňuje ochranu a je znamením boja proti všetkému zlému. Pomoc archanjela Michaela môžete využiť vtedy, ak máte pocit, že na Vás pôsobia nízke a negatívne energie. Takisto jeho pomoc je vhodná vtedy, ak pociťujete strach, neistotu, obavy. Môžete si ho zavolať na pomoc vždy, keď sa budete cítiť bez energie. Michael má za úlohu aj to, aby viedol ľudí k pravému poznaniu, k pravým hodnotám, a aby im ukázal, čo je v živote naozaj dôležité. Pomoc tohto archanjela môžete využiť aj vtedy, ak sa potrebujete zbaviť rôznych prekážok a obmedzení na Vašej životnej ceste. Pomáha zbaviť sa všetkých negatívnych myšlienok, závislostí, zlých postojov.

Archanjel Gabriel: V preklade znamená "Boh je moja sila". Energia archanjela Gabriela je žiarivo biela. Archanjel Gabriel je známy tým, že oznámil Panne Márii správu, ktorá sa týkala počatia Božieho Syna – Ježiša Krista. Preto je tento archanjel známy aj pod menom "Posol Božích správ". Pomoc archanjela Gabriela môžete využiť v tom, ako potrebujete niekomu odpustiť, ale zatiaľ ste to nedokázali. Dokáže Vám ukázať správnu cestu a naplniť Vás skutočnou radosťou, šťastím a harmóniou. Archanjel Gabriel dokáže pomôcť tým, ktorí sa zaoberaj umením. Môže im pomôcť s inšpiráciou, s novými projektmi a s tvorivosťou. Archanjel Gabriel je prítomný pri každom zrodení života. To znamená, že jeho prítomnosť je pri každom pôrode. Vyznačuje sa aj energiou znovuzrodenia. Preto, ak potrebujete vo svojom živote niečo nové začať, obráťte sa na Gabriela.

Archanjel Rafael: V preklade znamená "Boží lekár". Energia archanjela Rafaela je zelená. Archanjel Rafael a jeho pomoc je účinná v každej oblasti života. Dokáže pomôcť liečiť fyzické ochorenia, ale takisto duchovné príčiny ochorení. Môžete ho prosiť o pomoc, aby vniesol svoju liečivú energiu do vzťahov. Jeho sila dokáže vyliečiť rôzne negatívne situácie, ktorými ste si prešli, alebo ktorými si prechádzate. Uzdravuje myšlienky, negatívne a bolestivé spomienky. Poproste ho o jeho pomoc vtedy, keď potrebujete vo svojom živote čokoľvek uzdraviť. Rafael je patrónom všetkých lekárov a všetkých cestovateľov. Preto, ak sa chystáte niekde cestovať, proste ho o ochranu pred rôznymi nebezpečenstvami. Okrem liečenia ľudí dokáže archanjel Rafael liečiť aj zvieratá. Pomôže aj vtedy, ak potrebujete uzdraviť vzťah k sebe samému. Proste ho o pomoc, ak chcete spoznať svoje poslanie.

Archanjel Uriel: V preklade znamená "Boží oheň". Energia archanjela Uriela je zlatej farby, ale často krát aj červenej. Tento archanjel Vám pomôže s tým, ak potrebujete dodať odvahu, silu, nádej a takisto posilniť svoju vieru, v ťažkých situáciách alebo problémoch. Jeho pomoc Vám môže byť k osohu aj vtedy, ak sa nachádzate v problémových právnych veciach. Je to archanjel, ktorý sa vyznačuje energiou mieru. Ak máte vo svojom živote oblasť, ktorá je chaotická, poproste o pomoc Uriela, aby do tejto oblasti vniesol mier. Uriel Vám pomôže aj vtedy, ak potrebujete pochopiť životné skúšky a lekcie, ktoré Vás počas života stretávajú. Pokiaľ bývate často pod stresom z chaotických okolností vo Vašom živote, poproste Uriela o harmóniu a rovnováhu. Takisto Vám pomôže vtedy, ak potrebujete vedieť pravdu. Ak ho poprosíte o vyjasnenie určitých vecí a necháte sa viesť intuíciou, tak pravdu spoznáte.

Archanjel Metatron: V preklade znamená "Sedí vedľa Boha". Jeho energia je perleťová. Metatron je aj anjelom modlitby a často jeho odkaz znie: "Modlite sa srdcom a nie slovami“. Ak sa Vám nedarí správne modliť a Vaše modlitby Vám neprinášajú vnútorný pokoj, tak proste Metatrona o to, aby Vaše modlitby posilnil. Pomôže Vám aj vtedy, ak sa potrebujete zbaviť rôznych zlozvykov, ktoré sú pre Vaše fyzické, ale aj duchovné, telo škodlivé. Metatron pomáha aj pri výchove detí a takisto pri deťoch, ktoré majú rôzne poruchy, ako napríklad hyperaktivita a mnohé iné. Ak potrebujete pochopiť niektoré veci, ktoré sa Vám dejú, tak archanjel Metatron Vás môže priviesť k tomuto hlbokému poznaniu. Metatron pozná všetky Božie zákony a pravdy. Ak nie ste si istí v niektorých záležitostiach, poproste ho o pomoc. Dokáže Vám takisto pomôcť nahliadnuť do svojho vnútra a nájsť tam to, čo Vám bráni napredovať.

Archanjel Muriel: V preklade znamená "Prináša radosť". Muriel je archanjelom, ktorý prináša radosť tam, kde chýba. Jeho energia je jemne žltá, ale aj oranžová. Prináša pokoj a predovšetkým bezpodmienečnú lásku. Pomôže Vám v oblasti vzťahov a dokáže ľuďom ukázať, ako bezpodmienečne milovať. Je úzko prepojený s prírodou a takisto so všetkými bytosťami, ktoré sa v prírode nachádzajú. S jeho pomocou dokážete čerpať energiu, ktorá sa v prírode nachádza. Stačí, ak sa vyberiete do prírody na prechádzku a svoje myšlienky obrátite na archanjela Muriela. Ak potrebujete vo svojom živote rozvíjať určité oblasti, tak aj tu Vám môže byť nápomocná jeho sila a energia, ktorá je pre Vás v neobmedzenom množstve. Vždy, keď budete potrebovať energiu, zhlboka sa nadýchnite a poproste Muriela o energiu, ktorú Vaše telo potrebuje.

Modlitba k archanjelov Michaelovi: "Svätý archanjel Michael, prosím, vždy pri mne stoj a nedovoľ, aby mala nado mnou moc akákoľvek negatívna energia. Rozpošli svojich anjelov, nech stoja predo mnou, za mnou, po mojom boku. Nech ma chránia a na Tvoj mocný príhovor u Boha nech osvetľujú moju cestu. Amen."

Modlitba k archanjelovi Gabrielovi: "Svätý archanjel Gabriel, Ty, ktorý si Boží posol. Veď moje kroky a dovoľ mi vidieť, čo je pre mňa správne a čo nesprávne. Nedovoľ, aby som zišiel zo svojej cesty. Pokiaľ by som však zo svojej cesty zišiel, prosím ukáž mi smer, aby som svoju pravú cestu opäť našiel. Amen."

Modlitba k archanjelovi Rafaelovi: "Svätý archanjel Rafael, Ty, ktorý si Božím lekárom. Vnes svoje uzdravujúce svetlo do môjho života a vylieč všetko to, čo potrebuje uzdravenie. Uzdrav moje telo, myseľ, dušu, aby som uzdravený mohol napĺňať svoje poslanie. Naplň ma radosťou, pokorou a čistotou. Amen."

Modlitba k archanjelovi Urielovi: "Svätý archanjel Uriel, Ty, ktorý si Božím ohňom. Prosím, zapáľ vo mne iskru, ktorá bude Božou iskrou a bude osvecovať každú beznádej, nedostatok viery. Nech táto iskra je svetlom nie len pre mňa, ale pre všetkých tých, s ktorými prídem do kontaktu. Nech táto iskra rozsvieti každú tmu. Amen."

Modlitba k archanjelovi Metatronovi: "Svätý archanjel Metarton, Ty, ktorý poznáš Božiu vôľu. Tebe dôverujem, že to, čo sa deje, je to, čo ma má v mojom živote posunúť ďalej. Prosím Ťa o silu, aby som mohol lepšie chápať všetky situácie, okolnosti a problémy, ktoré momentálne prežívam. Ďakujem Ti za Tvoje vedenie. Amen."

Modlitba k archanjelovi Murielovi: "Svätý archanjel Muriel, Ty, ktorý prinášaš radosť. Prosím, vnes túto radosť aj do môjho života, aby som sa mohol opäť radovať zo všetkého, čo mi prináša radosť. Vlej túto radosť aj do sŕdc mojich blízkych, ktorí sú so mnou. Nedovoľ, aby sme podľahli smútku a iným negatívnym emóciám. Amen."

Váš Roland / Veštiareň Jednička


Dalšie články poradca

Anjel strážny a číselné znamenia

Anjel strážny a číselné znamenia

Už od dávnych čias sa ľudia zaujímali o anjelov, ktorí sú neoddeliteľnou ...