CZ / SK

0900 712 800
alebo 0900 699 104
     VOLAJTE. Cena 2 €/min, resp. 1,6 €/min vrátane DPH.

Psychológia

Psychológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudskej duše. Vyvíjala sa ako vetva filozofie už od antiky. Osamostatnenie psychológie je zvyčajne datované k roku 1879, kedy Wilhelm Wundt založil svoje laboratórium na univerzite v Lipsku. Odvtedy zaznamenala psychológie obrovský rozvoj. Vďaka ohromnému množstvu nazhromaždených poznatkov o ľudskom správaní sa potom začala psychológie uplatňovať aj v liečiteľstve.

Kartárky a veštice využívajú týchto znalostí predovšetkým v kombinácii s rôznymi smermi liečiteľstva, akými sú napr. automatická kresba a Bachova kvetová terapia. Hlavným prínosom tohto prístupu je oveľa presnejšie vyhodnotenie výsledkov, a tak môžu kartárky a veštkyne ponúknuť tú najúčinnejšiu cestu k vyriešeniu všetkých problémov a trápení.

Psychológia sa uplatňuje aj v ďalších oblastiach, ktorými sa kartárky a veštkyne zaoberajú. Poradňa pre vzťahy je jednou z tých najtypickejších.

Naši poradcovia v tomto oboru