CZ / SK

0900 712 800
alebo 0900 699 104
     VOLAJTE. Cena 2 €/min, resp. 1,6 €/min vrátane DPH.

Profil poradca

Láďa

Offline


Články poradca

21.11.19 | Advent » Víte, co je advent? Jsou to čtyři neděle před narozením Ježíše Krista. Kolem ...

Obory činnosti:

Partnerské vzťahy, rodinné vzťahy, pracovné vzťahy, osobný koučing, zdravie.

O poradcovi:

Vítam Vás na mojom profile. Mnoho rokov sa venujem poznávaniu ľudskej duše, medziľudských vzťahov, najmä potom vzťahov partnerských a rodinných. Zaoberám sa aj vzťahy na pracovisku. Vo svojom "zrelom a skúsenom" veku mám pre Vás dostatok odporúčaní a rád.

K riešeniu Vašich problémov, k pochopeniu významu situácií, k symbolickému mysleniu, úvahám o Vašej vnútornej alchýmii alebo napríklad spiritualite, nepotrebujeme zvláštny poučný slovník, ani teórie o karme, tantre a anjeloch.

Poradím Vám aj s podnikaním, s jeho zjednodušením a s jeho zefektívnením. Budete mať viac času pre seba a svojich blízkych. Poradím Vám s uskutočnením hesla úspešného podnikateľa: "Ja pracujem, len keď chcem."

Nie ste závislí len na tom, čo Vám hovorím, ale aj na tom, čo o sebe a svojich záležitostiach viete. Umožním Vám lepšie chápať Vaše postoje. Poďme spoločne pristupovať k "veciam" a udalostiam pragmaticky, empiricky, ale aj intuitívne. Nemusíme vnímať svet ako nepretržité vzájomné pôsobenie nemenných zákonov, pričom tomu tak v mnohých prípadoch je, ale ako premenlivou interakciu neustále sa meniacich javov. Nebudeme život len ​​lepšie chápať, ale aj prežívať.

Keď sa naladíme na pozitívne myslenie, začnú sa diať veci. Takéto naladenie však nie je pre mnohých z nás jednoduché. Ale snažme sa o to! Pretože to ide. Pochybnosti v tomto myslení nemajú miesto. Moje konzultácie smerujú k Vášmu osobnému rozvoju. Pomôžem Vám riešiť konkrétne životné situácie a objasniť zmysel a význam rôznych životných etáp.

Nezameriavam sa na liečenie jednotlivých zdravotných problémov, len analyzujem Váš psychický stav. Osobnosť je celok, kde všetko so všetkým súvisí.


Moje motto: "Život sa má žiť podľa našich prianí, predstáv a snov."

Láďa / Veštiareň Jednička