CZ / SK

0900 712 800
alebo 0900 699 104
     VOLAJTE. Cena 2 €/min, resp. 1,6 €/min vrátane DPH.


« zpět

Životní cesta

Životní cesta

V dnešní době, která je složitá, lidé vnímají všeobecný strach z budoucnosti. Může nás trápit naše zdraví, v zaměstnání je práce nejistá, máme nedostatek finančních prostředků, partnerský vztah není podle našich představ, vznikají obavy i o budoucnost našich dětí. To vše může v nás vyvolávat strach, stres, zdravotní obtíže. Člověk má strach, někdy i zlost, je zarmoucený a tyto negativní pocity vlastně nevědomky škodí duši a následně i fyzickému tělu. Jsou to naše emocionální bolesti, které způsobují překážky v proudění naší životní energie. Lidé se cítí bezradní a hledají možnosti, jak zvládnout situaci.

Když člověk neví kudy kam, vyhledá i pomoc kartářky nebo věštkyně. Chce znát svůj osud, chce vědět, co by měl udělat, aby se nepříjemná situace změnila k lepšímu. Člověk chce být šťastný, proto potřebuje duševní rovnováhu, aby se mohl zase smát a radovat ze života.

A jak dál? V rozhodování člověku může pomoci právě kartářka, kterou si sám vybere. Jde o intuici vzájemné energie. Kartářka je napojena na vesmírnou energii a dokáže se spojit s energií různých lidí a věcí. I když člověk dostane určité informace od kartářky, sám se může rozhodnout, jak se v dané situaci zachová.

Pokud však člověk používá hlavu jako vládce nad srdcem, dostává se do nevýhodného postavení. Lidé s negativním postojem k životu se těžko mění. Lidem s pozitivním přístupem k životu se daří lépe. Člověk nemusí přijímat negativní postoje, může se rozhodnout, co chce, spojí se s touhou svého srdce. Výmluvy a důvody, proč něco vzdát, je třeba hodit za hlavu. Naučme se říkat „dokážu to“ a "věřím si".

Překážky na naší cestě životem jsou pro nás příležitostí k osobnímu rozvoji a duchovnímu růstu. Duchovní růst je aktivní přijetí všeho, co se děje. Nedělejme si starosti, že uděláme chyby. To proto, že chyby neexistují. Jsou to totiž pro nás životní lekce, ze kterých je třeba se poučit.

Všichni patříme k nějaké rodině, ale kdybychom šli dál do hloubky, zjistíme, že jsme vlastně všichni lidé na naší planetě příbuzní. Každý člověk na zemi má nějaké úkoly, tady a teď. Každý je součástí celku. Teď je třeba žít život, žít ho správně, naplno a překonávat překážky, které nám život přináší.

Žijme tedy tak, aby náš život byl prospěšný, abychom život prožili a ne jen přežili. Pokud vyzařujeme pozitivní energii, bez ohledu na vnější nebo vnitřní okolnosti, budeme šťastní. Klíčem ke štěstí je smích. A když dokážeme milovat sami sebe, dokážeme milovat i ostatní. Láska je mocná.

Vaše Venuše / Věštírna Jednička


Dalšie články poradca

Naše zlatíčka

Naše zlatíčka

K životu na Zemi potřebuje lidská bytost fyzickou schránku a duši. Každá ...

Každý si zaslouží být milován

Každý si zaslouží být milován

Člověk se rodí do určité doby a v daném čase. Den, měsíc a rok narození, ...