CZ / SK

906 460 099, 46 Kč/min.
Volejte. Cena včetně DPH


« zpět

Čísla v řece života - číslo 9

Čísla v řece života - číslo 9

Již od dob antiky patří devítka mezi čísla, která uzavírají řadu základních čísel. Je symbolem dovršení, dokončení, naplnění a ukončení pozemské pouti. Je spojována s karmou, je považována za číslo božské, duchovní. V astrologii devítce „odpovídají“ planety Mars a Pluto. Její grafickou podobou je devíticípá hvězda – nonagram. Nositelé devítky jsou lidé velkorysí, ušlechtilí, vynalézaví, s touhou po poznání. K jejich negativním stránkám patří melancholie a náladovost. Uvědomují si, že se změnami je třeba začít uvnitř sebe sama. Jestliže se jim podaří najít nové cesty a perspektivy, budou sršet nadšením a energií. Pak se jim podaří dostat na svou stranu i ostatní a budou jako majáky, které ukazují lidem směr.

Osoba s číslem devět by neměla nikomu ustupovat, ale naučit se stát za svým názorem, za svým rozhodnutím. Právě ona je hybnou silou svého života a neměla by dopustit, aby její život řídil někdo jiný. Devítka je napojena na duchovno. Dítě se narodí po devíti měsících těhotenství. Je předzvěstí něčeho nového. V mnoha jazycích najdeme nápadnou podobnost slova „nový“ s číslovkou devět. Francouzské slovo "neuf" dokonce označuje obojí.

Zajímavostí z matematiky je skutečnost, že když vynásobíme libovolné číslo devítkou, je součet výsledného čísla vždy devět. Například 3 x 9 = 27, 2 + 7 = 9.

I pohádky začínají slovy „za devatero horami a devatero řekami“. Draci v pohádkách mívají často devět hlav. Devítka je poslední jednociferné číslo a v tarotu jí odpovídá karta „poustevník“.

Trója byla obléhána devět let. Devět let se vracel Odysseus domů do rodné Ithaky. Řeka Styx v řeckém podsvětí měla devět zátočin. Dante Alighieri nás ve své Božské komedii seznamuje s devíti kruhy pekla. A devítiocasou kočku, druh biče, používali v Británii k trestání provinilců. Číňané věřili, že nebe se skládá z devíti částí, svět z devíti zemí a každá země má devět horských hřebenů.

Čísla 1 až 9 lze uspořádat do magického čtverce tak, aby všechny řady a obě úhlopříčky dávaly stejný součet 15.

Šváb dokáže žít devět dnů bez hlavy, než zahyne.

Devítileté dítě si uvědomuje, že jeho táta neví úplně všechno. Malá devítka je zvědavá, vše chce zvládnout sama. Ráda pozoruje okolí a touží všechno vidět. Často mívá umělecké nadání, skvěle rozvinutou intuici a šestý smysl. Ve sporných případech nerada odpovídá jednoznačně, uchyluje se k diplomatickému vyjadřování a vytáčkám.

Devítka je číslo duchovního porozumění. Číslo, které hledá pravdu, naslouchá hlasům nitra i vnějšího světa. Lidé s devítkami shromažďují vědomosti o všem, co je zajímá, mají bystré analytické myšlení, uplatní se v profesích, kde se „sbírají“ a třídí informace. Lidé s devítkou jsou čestní, sami duchovně rostou a dokáží povzbudit též jiné. Při výběru partnera jsou idealisty, vidí ho takového, jakého by ho chtěli mít. Přebírají na sebe odpovědnost za celou rodinu. Jsou uvážliví, spolehliví, charakterní, říkají věci na rovinu, rádi přemýšlejí, dokáží druhého vyslechnout. Přitahují zejména lidi s citovými problémy a neradi odmítají pomoci člověku, který jejich pomoc potřebuje.

Vzhledem k tomu, že je to číslo duchovní kreativity, se s tímto číslem obzvláště těžko vyrovnávají ateisté. Devítka má totiž i své karmické zadání a je odplatou za skutky v minulých životech. Při řešení problémů těží, aniž si to uvědomuje, ze svých nevědomých vzpomínek na minulé životy. Dokáže milovat z celého srdce. Spoléhá na vrozené nadání. Je sice předurčena k úspěchu, ale musí o něj usilovat a bojovat. Nic nedostane zadarmo.

Životní zkušenosti každého jedince se mění v devítiletých cyklech. Devátý dům v astrologii a v horoskopu symbolizuje nové obzory, touhu po vyšším vzdělání a cestování do exotických zemí. S číslem devět a s duchovní kreativitou Neptuna je spojen dvanáctý dům.

Je to číslo harmonické. Ale pozor, kvůli přemíře talentu a kreativity může vystupovat netrpělivě a arogantně. Devítka otevírá cestu k velkým intelektuálním dobrodružstvím, ale musí si dávat pozor při setkání s negativními vlivy. Ty by ji mohly zavést na scestí. Jestliže má devítka nereálné plány a její představy se zhroutí jako domeček z karet, objeví se duševní utrpení a psychické strádání. Chce-li devítka dosáhnout štěstí a úspěchu, musí se naučit rozlišovat mezi snem a skutečností.

Jedna devítka v mřížce označuje lidi citlivé, přívětivé, laskavé, obětavé, velkorysé a štědré. Setkáváme se u nich se zájmem o filozofii, vědu, umění, okultismus. Někdy mohou trpět pocitem osamělosti. Jedinci se dvěma a třemi devítkami mají umělecké a pedagogické sklony, vysoké ideály, mnohdy jsou však nevyrovnaní a trpí psychickými poruchami. Vícečetné devítky dávají člověku vysokou úroveň inteligence.

Pozor si dávejte na partnery, kteří mají v numerologické mřížce čtyři devítky. Mohou být vychytralí, vypočítaví, vznětliví, útoční, často si budou stěžovat na bolesti hlavy, poruchy spánku a psychické problémy.

Chybějící devítka hovoří o nedostatku soucitu a lidskosti. Tito lidé mají sklony k pohodlnosti a k lenosti. Trpí sebeklamem, jejich představy o životě nejsou reálné, spíše sní a fantazírují, než jednají. Mají tendenci věci přehánět, jsou neústupní a tvrdohlaví, každá maličkost je popudí a vytočí, mnohdy se chovají až nenávistně. Absence devítky se projevuje především u dětí v prvních fázích života. Trpí pocitem osamělosti a přestože mají milující rodiče, mají dojem, že je nikdo nemá rád. Na druhé straně, když číslo devět dominuje, umíme se radovat ze života a považujeme se za šťastného člověka.

Osoba s devítkou by měla činit závažná rozhodnutí v neděli. Šťastným dnem je též 25. den v každém měsíci. Přiřadit ji můžeme k Paříži - městu, v němž se setkává dobro se zlem. Nepříjemnou vlastností je sklon k pedantství a puntičkářství.

Povolání typická pro devítky jsou vysokoškolský učitel, lektor, duchovní rádce, kněz, umělec.


S úctou a láskou Vaše kartářka Antonia / Věštírna Jednička


Další články poradce

Čísla v řece života - číslo 8

Čísla v řece života - číslo 8

Číslo 8 se okolo nás vyskytuje v celé řadě spojení. Naše sluneční ...

Čísla v řece života - číslo 7

Čísla v řece života - číslo 7

Sedmička je symbol, na jehož principu jsou založena přirovnání v Bibli, ...

Čísla v řece života - číslo 6

Čísla v řece života - číslo 6

Šestka, to je číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti a dokonalosti. Pojem ...

Čísla v řece života - číslo 5

Čísla v řece života - číslo 5

Pětka je symbolem humanity, energie, touhy po svobodě a nezávislosti, nadšení, ...

Čísla v řece života - číslo 4

Čísla v řece života - číslo 4

Čtyřka je číslo spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí. Křesťanství má ...

Co znamená číslo "3" v řece života

Co znamená číslo "3" v řece života

Víte že: - číslo je dělitelné třemi, pokud je součet číslic, z nichž ...

Čísla v řece života - číslo 2

Čísla v řece života - číslo 2

Dvojka je první sudé číslo. Sudá čísla byla v minulosti považována za čísla ...

Čísla v řece života - číslo 1

Čísla v řece života - číslo 1

Jednička je pod ochranou Slunce a dodává člověku notnou dávku sebevědomí.

Čísla v řece života - číslo 0

Čísla v řece života - číslo 0

Anglické slovo pro nulu, zero, má původ v arabském slově sifr – pustý, prázdný.

Čísla v řece života - první část

Čísla v řece života - první část

Čísla jsou všude kolem nás, nabízejí spoustu fascinujících zajímavostí ...

Co o Měsíci možná nevíte – část čtvrtá

Co o Měsíci možná nevíte – část čtvrtá

Ubývající Měsíc Na pouti Vesmírem je Měsíc jediným společníkem ...

Co o Měsíci možná nevíte – část třetí

Co o Měsíci možná nevíte – část třetí

Úplněk Zkoumáním měsíčního prašného povrchu se zjistilo, že Měsíc ...

Co o Měsíci možná nevíte – část druhá

Co o Měsíci možná nevíte – část druhá

Dorůstající Měsíc Pro naše předky před třemi sty až čtyřmi sty generacemi, ...

Co o Měsíci možná nevíte – část první

Co o Měsíci možná nevíte – část první

Novoluní Planety sluneční soustavy mají dohromady asi padesát měsíců.

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část  dvanáctá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část dvanáctá

RYBY – živel voda (21. února – 20. března) MOŘSKÁ PANNA, MOŘSKÝ MUŽ ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část jedenáctá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část jedenáctá

VODNÁŘ – živel vzduch (20. ledna – 19. února) PTÁK OHNIVÁK – ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část desátá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část desátá

KOZOROH - živel země (22. prosince – 20. ledna) LESNÍ DUCH - živel země ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část devátá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část devátá

STŘELEC – živel oheň (23. listopadu – 21. prosince) DRAK – živel ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část osmá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část osmá

ŠTÍR – živel voda (24. října – 22. listopadu) SATYR – živel voda, ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část sedmá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část sedmá

VÁHY – živel vzduch (23. září – 23. října) PEGAS – živel vzduch, ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část šestá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část šestá

PANNA – živel země (23. srpna – 22. září) KENTAUR – živel země, ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách - část pátá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách - část pátá

LEV – živel oheň (22. července – 22. srpna) FÉNIX – živel oheň, země ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část čtvrtá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část čtvrtá

RAK – živel voda (20. června – 22. července) CHIMÉRA – živel voda, ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část třetí

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách – část třetí

Jednorožec BLÍŽENCI – živel vzduch (narozeni 22. května – 21. června) ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách - část druhá

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách - část druhá

Gryf BÝK (22. 4. – 21. 5.) – živel země GRYF – živel země, vzduch ...

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách - část první

Astrologická znamení v mýtech a pohádkách - část první

Každý člověk se někdy v životě zajímal nebo bude zajímat, v jakém znamení ...

Zkuste prozářit své tělo barvami

Zkuste prozářit své tělo barvami

Máte starosti, jste plni úzkosti a ani zdravotně se necítíte v pořádku? Zkuste ...

Meditace a čarování  v barvách duhy

Meditace a čarování v barvách duhy

Většina z nás si přeje být charismatickou osobností a usiluje o to, aby naše ...

Rituály k přilákání a udržení své lásky

Rituály k přilákání a udržení své lásky

Lidé bez rozdílu věku a pohlaví se často zajímají o to, kdy vstoupí do stavu ...

Vlákejte lásku do svého života

Vlákejte lásku do svého života

Každý z nás touží po lásce a ve fungujícím partnerském vztahu hledá klid, ...