CZ / SK

906 460 099, 46 Kč/min.
Volejte. Cena včetně DPH


« zpět

Karma a osud

Karma a osud

Milí přátelé, velmi často se setkávám s obavou Vás volajících v souvislosti se slovem karma. Karma bývá jakýmsi strašákem a viníkem za vše, co se nám v životě nepodařilo. Přitom je to velice prosté - svou karmu si zapisujeme každým okamžikem našeho života.

Většinou lidé chápou karmu a osud jako totéž. Avšak není tomu tak.

Osud jsou situace v našem životě, které se přihodí překvapivě a nečekaně. Tyto situace pociťujeme jako nespravedlivé a nejsme je schopni předem rozpoznat a vyhnout se jim. Tyto osudové události a životní situace nemůžeme nijak ovlivnit. Jsou dané naším osudem. Osud je brán jako zásah vyšší moci bez možnosti lidského přičinění.

Karma je naproti tomu vnímána pozitivně a v překladu znamená činy života. Tedy zde si již naše budoucí situace či životní vzorce sami můžeme ovlivnit. Karma je tedy osud, který si ale tvoříme sami a nemá na něj vliv vyšší moc.

Zatímco osud je danost v životě, které jsme vydání na pospas, karma dává možnost podílet se na životě aktivně.

Naší karmu máme pouze ve svých rukou. Každý den a každou minutu svého konání si tvoříme svojí karmu. Je to jen naše zodpovědnost, nikdo nám s ní nepomůže, nikdo nám ji nevyčistí. Pouze a jen my sami.

V životě nás potká mnoho situací, kde se musíme vypořádat s negativními reakcemi lidí. Přijímejme je s láskou a pokorou, jsou to naši učitelé a jsou pro naší karmu důležití. A víme, že vše špatné je pro něco dobré a i zlo nás posiluje. Pokud se dostaneme do střetu s člověkem, který nám křivdí (třeba nadřízený v práci) a my negativní emocí projevíme odpor, zapíšeme si novou karmu. Tento člověk nám vymazal starou karmu. A tak to jde stále dál a dál.

Právě proto je dobré naučit se vše přijímat s láskou, úctou a pokorou a nenechat si přepisovat karmu. Když si doma uklidíme a partner nám na nový vyžehlený ubrus v obýváku postaví sklenici se studeným nápojem, bude pod sklenicí mokré kolečko. Pokud to necháme být a řekneme si, že toto řešit není smyslem našeho života, kolečko uschne. Pokud vzteky práskneme se svým hrníčkem s kávou, můžeme začít znovu uklízet. Nehledě na to, že se rozčílíme, rozčílíme i partnera a idylické odpoledne v uklizeném bytě se změní v prostředí s negativními energiemi. A my budeme muset opět uklízet. A tím si sami přepíšeme svou karmu.

Proto je dobré vytvořit si priority pro situace a stavy, kdy necháváme věcem volný průběh a vůbec o nich nepřemýšlíme. Stejně tak nemysleme ve zlém na ostatní lidi, i když nám ublížili či ubližují, neboť i v myšlence je energie a pokud vyšleme negativní myšlenku, tedy energii, ona se nám vrátí.

„Pokud vlny neštěstí nechtějí skončit, klesá Ti nálada a jsi u konce se silami, zkus pozvednout zrak k nebi. Andělé pak pro Tebe sepnou dlaně.“

S láskou Pavel / Věštírma Jednička


Další články poradce

Vše je o energiích

Vše je o energiích

Energie je všude kolem nás a vše je skutečně o energiích. Dovolím si zde pominout ...