CZ / SK

0900 712 800
alebo 0900 699 104
     VOLAJTE. Cena 2 €/min, resp. 1,6 €/min vrátane DPH.


« zpět

Láska a moc přírody

Láska a moc přírody

Vše na zemi je řízeno láskou. Láska je síla, která je velmi mocná a někdy nekontrolovatelná. Těžko si člověk může poručit, když skutečně miluje. Je to jako když si umíte poradit a neumíte se poslechnout.

Někdy máme touhu po něčem, co nemůžeme mít. Někdy to máme na dosah a někdy to přímo prožíváme. Je to zákon přírody. Bez lásky by vlastně nebylo nic. Nebylo by partnerství, bez lásky by nebyl jeden pro druhého. Jen v párech se rodí nový život a je naprosto jedno, jestli jde o zvířátka, rostliny nebo lidi. Vše je příroda.

Člověk a příroda k sobě nepostradatelně patří. Je škoda, že na to člověk zapomíná. Je mi velmi smutno, když vidím vykácené lesy, které tvořily stromy, které tu byly desítky a některé i stovky let. Nebo když vidím moře zanesené odpadem a také umírající zvířata ze zamořeného prostředí. Ano, nejsme všemocní, i když se tak někdy chováme. Jsme pouhou součástí tohoto světa. A někdy následujeme něčí kroky, které nejdou úplně správným směrem. Někdy si to uvědomíme později, ale důležité je právě to uvědomění. Každý člověk na tomto světě má právo na nápravu, pokud po ní opravdu touží.

Jsme tak trochu přesvědčeni, že můžeme vše ovládat rozumem. Vše se naučit v knihách. Ale i ty knihy musel přeci někdo napsat. Někdo, kdo měl ten dar vidět věci správným úhlem pohledu a vysvětlit je. K tomu potřeboval nejen rozum, ale také city - určité emoce. Toto je také dar od přírody.

Někdy se mi zdá, že nám chybí pokora a přiznání si skutečností, že nelze vše vysvětlit rozumem. Nelze vše zaplatit penězi. Někteří lidé mají obrovskou moc ovládat myšlení. Svými myšlenkami dokáží neuvěřitelné věci. V čem to spočívá? Odpověď je jednoduchá: „Ve víře. Věřím tomu, že to dokážu. Věřím tomu, že to dostanu.“

Dějí se zázraky? Ano, ale jen těm, kteří v ně věří. Zákon života je identický se zákonem víry a jeho zhmotněními. Nevěříte v nadpřirozené věci? Jak je možné, že vesmír nikde nekončí? Dokáže to někdo vysvětlit? Ne, a přesto věříte. Proč nedokážeme uvěřit nadpřirozeným věcem? Protože máme strach. Strach z něčeho co neznáme, z něčeho co nemůžeme ovládat rozumem. Strach je špatný rádce. Pojďme společně kromě rozumu poslechnout také srdce a duši, neboť v našem těle jdou tyto oblasti „ruku v ruce”.


S láskou Vaše Ester / Věštírna Jednička


Dalšie články poradca

Druidové

Druidové

Je to požehnání, nebo trest? Je to požehnání, ale musí to tak člověk vnímat.

Moc úplňku

Moc úplňku

V tomto článku bych se ráda věnovala magické síle úplňku. Vše, co uděláme ...

Láska a touha

Láska a touha

Kdokoli si myslí, že je zamilovaný, se může mýlit. Někdy si pleteme lásku ...

Svět kolem nás v jednom kole

Svět kolem nás v jednom kole

Svět kolem nás si vytváříme sami ve své mysli. Není veselý ani smutný, prostě ...

Plňme si přání, aneb štěstí v našich rukou.

Plňme si přání, aneb štěstí v našich rukou.

Máte pocit, že Vám v životě něco chybí, nejste šťastní, chybí Vám láska, ...

Příroda nám dodává energii

Příroda nám dodává energii

Dnes bych Vám chtěla napsat něco, na co lidé zapomněli. Člověk si myslí, ...

Nedovolte lidem, aby z Vás vysávali energii

Nedovolte lidem, aby z Vás vysávali energii

Jsou lidé, kteří úmyslně vysávají energii ze svých přátel a parazitují na ...

Čistá energie

Čistá energie

Jsme bytosti stvořené ze světla, lásky a inteligence. Tyto vlastnosti tvoří ...

Zhmotňujte svá přání

Zhmotňujte svá přání

Žijeme v zázračné době, kdy se mnohá velká tajemství vesmíru stávají ...

Život je dar

Život je dar

Lidé si často myslí, že nejdůležitější je zdraví, jiní si myslí, že ...