CZ / SK

906 460 099, 46 Kč/min.
Volejte. Cena včetně DPH


« zpět

Podmíněná versus nepodmíněná láska

Podmíněná versus nepodmíněná láska

Láska v životech lidí hraje významnou roli. Je důležitá jak pro nás samotné, tak i pro naše okolí. Vyskytuje se všude tam, kde je život. Nebýt lásky, nebyli bychom.

Tak jako naše všemožné strachy, které nás udržují v bezpečí a varují nás před možným i nemožným nebezpečím, tak i láska udržuje nás i jiné stále při životě. Láska je motor našeho života a smysl našeho bytí. Ten, kdo nemiluje, jako by nebyl.

Naše srdce je nekonečně velké a neskutečně silné. Dokáže milovat cokoliv nebo kohokoliv. Milovat můžeme takřka vše. Záleží pouze na nás, jak moc otevřeme své srdce a jak moc otevřeme své nitro. Co vyzařuji, to přitahuji. Jestliže chceme dosáhnout štěstí a plnohodnotné lásky, je třeba se otevřít a přijímat vše, co přijde. Důležité je si ale uvědomit, že abychom toho byli vůbec schopni, musíme se naučit především milovat sami sebe. Kdo nemiluje sám sebe, nemůže milovat okolní svět.

Za pomocí tohoto článku bych chtěla ve Vaší mysli probudit otázky, nad kterými byste se mohli bedlivě zamyslet a následně si na ně pravdivě odpovědět. Můžete si vzít papír a tužku a odpovědi si řádně zaznamenávat. Pomůže Vám to k lepší přehlednosti odpovědí a k hlubšímu zamyšlení se nad sebou a okolím, kterým se v životě obklopujete.

Otázky by mohly znít takto:

a) Koho nebo co ve svém životě milujete? (Může se jednat o člověka, zvíře, věc, místo, pocit apod.)
b) Proč někoho nebo něco milujete? (Zamyslete se nad důvodem Vaší lásky.)
c) Jak moc někoho nebo něco milujete? (Sestavte si žebříček podle důležitosti a emoční síly.)

Jestliže máte odpovědi zaznamenané a víte, ke komu nebo k čemu chováte lásku, z jakého důvodu cítíte k někomu nebo k něčemu lásku a jak silný je tento cit, můžete se následně zamyslet nad nejpodstatnější otázkou tohoto článku, která zní takto: "Je Vaše láska podmíněná nebo nepodmíněná?" Je zřejmé, že lásku můžeme rozdělit na podmíněnou a nepodmíněnou. Abyste si na tuto otázku mohli odpovědět a pochopit ji, je třeba si vysvětlit, co vlastně tyto pojmy znamenají.

Podmíněná láska říká: "Budu milovat jen toho/to, kdo/co bude splňovat mé vlastní a předem určené podmínky."

"Člověk, se kterým chci trávit život, se bude ke mně chovat slušně a ohleduplně. Bude mi se vším pomáhat a bude mi oporou. Nebude pít a kouřit. Bude sportovat a jíst zdravě. Rodina a kamarádi ho přijmou a budou ho mít rádi. To jsou mé podmínky. Jestliže některé z nich poruší, odcházím a nebudu ho milovat. Najdu si jiného, nebo ho budu milovat méně."

"Místo, na které se chystám, bude travnaté a kopcovité. Bude svítit slunce a vát lehký vítr. Na kopci se budou pást ovce a v údolí bude stát malá chatka, ve které strávím dovolenou. Jestliže to tam tak nebude vypadat, ono místo nebudu milovat a odejdu pryč. Chci, aby to tam vypadalo jako na fotce."

"Věc, kterou si dnes chci koupit, bude fungovat dle mých představ. Perfektně mi bude ladit s nábytkem a s oblečením, které nosím doma. Jakmile přijde návštěva, hned si oné věci všimne a pochválí mi jí. Jestliže se tak nestane, dám ji pryč, prodávám ji, nebo odnesu do kontejneru."

Často vcházíme do vztahů s nějakými očekáváními. Očekáváme, že nám bude naše láska opětována, nebo že se určitá osoba bude chovat určitým způsobem. Když tomu tak není, jsme zklamaní a nešťastní a začneme milovat méně. Začneme se měnit. Někdo je naštvaný a agresivní. Někdo se začne uzavírat sám do sebe. Jiní začnou druhému dělat nepříjemnosti a ukazovat mu špatnosti, které dělají oni jemu. V samotné podstatě jsou tato očekávání převzata ze širší společnosti a z kulturních vzorců, kterými jsme obklopeni. Stačí se jen zamyslet nad tím, jak kopírujeme a snažíme se chovat podle očekávání druhých. Když to dělají všichni, mělo by to být přeci správné. Opravdu znamená, že když nám partner nekoupí kytku na Valentýna, že nás nemiluje? Opravdu znamená, že když nás partner nechytne na veřejnosti za ruku, že nás nemiluje? Opravdu znamená, že když nás partner na sociální síti neoznačí, že je s námi ve vztahu, tak nás nemiluje?

Lidé často milují druhé jen proto, protože chtějí, aby byli milováni. Myslí pouze na sebe a ne na druhé. Myslí na uspokojení své emoční potřeby. Většina umí přijímat, ale menšina už umí dávat. Jakmile někdo začne milovat, okamžitě očekává, že bude milován také a ve stejné míře. Když někomu něco dám, automaticky očekávám, že on mi něco přeci musí dát také. Je to správné?

Nepodmíněná nebo také bezpodmínečná láska říká: "Miluji. Nic neočekávám. Přijímám vše tak, jak je. Nezištně a čistě miluji."

"Člověk, se kterým chci trávit život, bude takový, jaký ve skutečnosti je. Budu ho milovat takového, jaký ve skutečnosti je. Přijmu ho i s jeho nedokonalostmi a chybami, které má. Nechci ho měnit. On se bude učit ode mě a já od něho. Lásku spolu budeme prožívat a prociťovat. Nekladu na něho žádné nároky. Nic od něho nechci a nic od něho neočekávám. Jsem rád/a, že je. Jsem rád/a, že byl a bude."

"Místo, které se chystám navštívit, může být jakékoliv, protože každé místo v sobě ukrývá něco krásného a jedinečného. Bude mi tam hezky, protože ho příjmu takové, jaké je. Prožiji na něm dovolenou za jakéhokoliv počasí, protože každé počasí v sobě ukrývá něco krásného a jedinečného. Důležité je, že tam budu. Na každém místě může být hezky. Každé místo mohu milovat. Důležité je, aby bylo milováno."

"Věc, kterou si plánuji dnes koupit, umístím do pokoje a nechám ji žít svým vlastním životem. Očekávám sice, že mi bude sloužit podle toho, k čemu je určena. Neočekávám od ní ale nic navíc. Nebudu rozčilený, když mi nebude ladit s ostatními věcmi. V případě nouze pro ni najdu vhodnější místo, kde se bude cítit dobře. Udělá mi radost, když ji použiji. Jsem rád/a, že je mojí součástí a že si k ní mohu vytvořit citové pouto, které bude jedinečné a nenahraditelné. Jestliže se rozbije, nevyhodím ji. Opravím ji. Jestliže mi spadne a poškrábe se, láskyplný vztah k ní se nezmění. Pořád je to ta stejná věc, kterou budu používat k určité činnosti a budu ji milovat."

Jsem přesvědčena, že většina z nás spíše miluje podmíněně. Jestliže jste si odpověděli na předešlé otázky, určitě jste došli ke stejnému závěru. Milujete psa, když je poslušný, neslintá, nekouše a nesmrdí. Jakmile začne být nezvladatelný a neposlušný, přestanete ho milovat a v horším případě ho odložíte. Kdo z Vás přijímá psa takového, jaký ve skutečnosti je? Důležité je si ale uvědomit, že právě pes Vám ukazuje, jak by měla vypadat ideální bezpodmínečná láska. Pes Vás přeci bere takového, jaký doopravdy jste. Nekouká na to, jestli jste úspěšní, bohatí, krásní nebo pracovití. Je věrný a záleží mu pouze na tom, že !jste" a že mu lásku opětujete. Zamyslete se nad tím. Příkladů, ze kterých je možno čerpat, existuje více.

Podařilo se Vám odpovědět na nejpodstatnější otázku tohoto článku? Jste schopni milovat nepodmíněně? Kolik podmíněných vztahů se ve Vašem životě nachází? Máte chuť zažít změnu a pokusit se naučit milovat nepodmíněně? Zkuste to. Jsem přesvědčena, že uvidíte ve Vašich životech změnu k lepšímu.

Vaše Věry / Věštírna Jednička


Další články poradce

Existuje věčnost?

Existuje věčnost?

Říká se, že diamanty jsou věčné. Jejich pevnost a krása přetrvává na Zemi ...

Jak se zbavit strachu kolem nás

Jak se zbavit strachu kolem nás

Probudím se. Je tma. Rukou z nočního stolku prudce strhnu mobilní telefon ...

Cílem je cesta

Cílem je cesta

Byl jednou jeden chlapec, který když byl ve škole, přemýšlel neustále nad ...

Šťastný život

Šťastný život

Každý člověk ve svém životě zažil pocity štěstí. Například když jsme ...

Jak najít a udržet si pravého partnera pro život

Jak najít a udržet si pravého partnera pro život

Každý člověk na světě je zcela odlišný, originální a jedinečný. Když ...